Jednorázové i pravidelné příspěvky

Pomáhejte s námi.

Podpořte naši snahu pomáhat jednorázovým nebo pravidelným darem přes bezpečné platby na portále Darujme.cz s možností potvrzení o daru. Jen díky vašim darům můžeme pravidelně pomáhat zvířatům v jakékoliv nouzi, zejména zvířatům nemocným, opuštěným, nechtěným či týraným.

 

Finanční dar lze zaslat na i náš transparentní účet. Zasláním prostředků vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

Multiměnový transparentní účet Raiffeisenbank: 8080828022/5500
IBAN: CZ9655000000008080828022 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

darlibovolnstka-461x462

Děkujeme našim partnerům, sponzorům, ale i individuálním a firemním dárcům.
Jen díky Vám můžeme pomáhat.